สินเชื่อรถเพื่อการกู้ยืมส่วนบุคคล

แจ้งความจำนงกับบริษัทว่าต้องการจำนำเล่มรีไฟแนนซ์รถ เพื่นนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือเคลียร์หนี้ต่างๆทั้งในและนอกระบบ งบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อให้เงินที่ขอจากทางบริษัท สามารถนำไปใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ โดยพิจารณาตามเกณฑ์มีบัญชีบริษัท รายรับต่างๆ

  • ค่าเงินกู้ที่ดอกเบี้ยสูง ค่าบัตรเครดิต ค่าใช้จ่ายล่าช้า
  • รับเงินเพื่อไปเคลียร์เงินที่ยืมจาก ญาติพี่น้องหรือคนอื่นๆ
  • รับเงินเพื่อใช้จ่ายให้ครอบครัว คนที่คุณรักหรือใช้จัดงานสำคัญต่างๆ บวช/แต่งงาน
  • สินเชื่อเพื่อลดภาระ ลดหนี้กู้ยืม ลดดอกเบี้ย / เงินต้น ลดภาระนอกระบบ
  • ติดต่อเรา 02-248-0350-3 | LINE @firstautob

เอกสารที่ต้องใช้ ยิ่งเยอะยิ่งผ่านง่าย

Documents need for car up cash automobile loan.

สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด

สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอกู้ 3 ชุดและผู้ค้ำประกัน 3 ชุด พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เช่ากู้ 3 ชุุดและหน้าผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน 3 ชุด , ผู้ค้ำประกัน 3 ชุด

สำเนาเล่มทะเบียนรถหน้าล่าสุด

สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์หน้าล่าสุดและหน้าการต่อภาษี หน้า 16 และหน้า 18 ของรถที่จะจัดไฟแนนซ

สำเนาเดินบัญชีธนาคาร Bookbank

หลักฐานบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 3-6 เดือนของผูู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน โชว์การเดินรายได้ทุกธนาคารที่มี

สลิปคาร์บอน หรือ ใบรับรองเงินเดือน

หลักฐานเงินเดือนสลิปเงินเดือนหรืใบรับรองเงินเดือนของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน แนบเรื่องในการขอสินเชื่อ

สำเนาฉโนดที่ดิน / ใบผ่อนบ้าน

สำเนาฉโนดที่ดินของผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกัน เพื่อประกอบสินเชื่อหากมีสินเชื่อจะผ่านง่ายยิ่งขึ้น

รูปถ่ายหน้าร้าน / กิจการ

หากมีสามารถแนบเรื่องส่งรูปผ่าน LINE : Firstautob พร้อมวาดแผ่นที่โดยสังเขปเพื่อขอสินเชื่อ ขอกู้ทำเรื่องได้โดยจะผ่านง่ายหากมีรูป

ใบเสร็จซื้อ-ขาย สินค้าในกิจการของท่าน

บรับงาน ใบซื้อสินค้า ใบขายสินค้า ใบผ่อนบ้าน ใบเสร็จต่างๆ บิลเงินสด ใบสัญญาว่าจ้าง สามารถแนบเรื่องเพื่อขอยื่นสินเชื่อได้.

ขอสินเชื่อด่วน ออนไลน์ ONLINE

กรอกเอกสาร, ขอสินเชื่อด่วนได้ทางนี้.

สินเชื่อรีไฟแนนซ์อื่นๆ ที่สามารถขอได้

บริการรวดเร็ว รับเงินไว ติดต่อ 02-248-0350-3

สินเชื่อรถเพื่อการศึกษา ค่าเล่าเรียน

ไฟแนนซ์ ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน

สินเชื่อรถเพื่อพาณิชย์

ไฟแนนซ์ค่าสินค้า บริการ ค่าอุปกรณ์

สินเชื่อรถเพื่อต่อเติมบ้าน

ไฟแนนซ์ค่าซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน

สินเชื่อรถเพื่อการรักษา

ไฟแนนซ์ค่าพยาบาล ค่ายารักษาตัว

สินเชื่อรถเพื่ออสังหาริมทรัพย์

ไฟแนนซ์ค่าผ่อนบ้าน ค่าโอนต่างๆ

สินเชื่อรถเพื่อ SMEs

ไฟแนนซ์ลงทุนธุรกิจ ขยายสาขา เปิดร้าน

สินเชื่อรถเพื่อบุคคล

ไฟแนนซ์งานแต่ง งานบวช ครอบครัว

สินเชื่อรถเพื่อทรัพย์สิน

ไฟแนนซ์เพื่อซื้อทรัพย์สินเงินทอง

สินเชื่อรถเพื่อผู้รับเหมา

ไฟแนนซ์จ่ายค่าแรง ค่าวัสดุอุปกรณ์

สินเชื่อรถเบ็ดเตล็ด

ไฟแนนซ์เงินก้อน ประกันตัว ไถ่ถอนรถ อื่นๆ

สินเชื่อรถเพื่อค้าขาย | Startup

ไฟแนนซ์ธุรกิจ เงินกู้ สตารท์อัพ

สินเชื่อรถการลงทุน

ไฟแนนซ์การลงทุนหุ้น ตราสารและอื่นๆ