ผู้เช่าซื้อ(รับรองสำเนาถูกต้อง)

 • สำเนาบัตรประชาชน x3
 • สำเนาทะเบียนบ้าน x3
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ หน้า 16,18
 • สลิปเงินเดือน/ใบรับรอง
 • ใบเสร็จผ่อนบ้าน
 • Bookbank ธนาคาร
 • รูปถ่ายกิจการ/รถ/บ้าน

ผู้ค้ำประกัน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

 • ถ้ามีเจ้าบ้านในกทม จะผ่านง่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน x3
 • สำเนาทะเบียนบ้าน x3
 • สลิปเงินเดือน / ใบรับรอง
 • ใบเสร็จผ่อนบ้าน
 • Bookbank ธนาคาร
 • รูปถ่ายกิจการ / บ้าน

เอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามีจะผ่านง่าย)

 • ใบซื้อ-ขายต่างๆ
 • เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน
 • เอกสารการชำค่างวดต่างๆ
 • รูปถ่ายฉโนดที่ดินตัวตริง
 • สำเนาฉโนดที่ดิน หน้าหลัง
 • ทะเบียนการค้าต่างๆ
 • ใบวางบิลหรือสัญญาว่าจ้าง

การถ่ายรูปรถยนต์

 • หน้ารถ
 • หลังรถ
 • เครื่องยนต์รถ
 • ด้านซ้ายรถ
 • ด้านขวารถ
 • ข้างในตรงคนขับ
 • เบาะหลัง/กระโปรงหลังเปิด