เครื่อง 3S ติดแก๊ซ ภาษีขาด ภาษีหมด : ปี 19/10/59 ต้องต่อ 2000cc ขับได้ ขายตามสภาพ
เครื่อง 3000 ภาษีขาด ภาษีหมด : ปี 18/01/61 ต้องต่อ ขับได้ ขายตามสภาพ ล้ออะไหล่1 แทนล้อเดิม
เครื่อง 3000 ภาษีขาด ภาษีหมด : ปี 18/01/61 ต้องต่อ ขับได้ ขายตามสภาพ ล้ออะไหล่1 แทนล้อเดิม
เครื่อง 3000 ภาษีขาด ภาษีหมด : ปี 18/01/61 ต้องต่อ ขับได้ ขายตามสภาพ ล้ออะไหล่1 แทนล้อเดิม
เครื่อง 3000 ภาษีขาด ภาษีหมด : ปี 18/01/61 ต้องต่อ ขับได้ ขายตามสภาพ ล้ออะไหล่1 แทนล้อเดิม
เครื่อง 3000 ภาษีขาด ภาษีหมด : ปี 18/01/61 ต้องต่อ ขับได้ ขายตามสภาพ ล้ออะไหล่1 แทนล้อเดิม
เครื่อง 3000 ภาษีขาด ภาษีหมด : ปี 18/01/61 ต้องต่อ ขับได้ ขายตามสภาพ ล้ออะไหล่1 แทนล้อเดิม