ขายตามสภาพ ภาษีขาดต้องต่อ
ขายตามสภาพ ภาษีขาดต้องต่อ